Comhaontú príobháideachta

 1. Ábhar an chomhaontaithe.
  • Tá an comhaontú seo bailí do shuíomh Gréasáin AvtoTachki.com agus tá sé curtha i gcrích idir úsáideoir na suíomhanna seo agus úinéir na suíomhanna (AvtoTachki.com anseo feasta)
  • Bunaíonn an Comhaontú seo an nós imeachta chun Sonraí Pearsanta an Úsáideora a fháil, a stóráil, a phróiseáil, a úsáid agus a nochtadh agus faisnéis eile a fhaigheann AvtoTachki.com ó úsáideoirí na suíomhanna. Líonann an Úsáideoir sonraí pearsanta isteach.
  • D’fhonn faisnéis, fógra, úsáid an láithreáin a chur ar aon cheann de na suíomhanna AvtoTachki.com, ní mór don Úsáideoir an Comhaontú seo a léamh go cúramach agus a chomhaontú iomlán lena théarmaí a chur in iúl. Deimhniú go bhfuil Comhaontú iomlán leis an gcomhaontú seo ná úsáid an láithreáin ag an Úsáideoir.
  • Níl sé de cheart ag an úsáideoir faisnéis, fógraí a phostáil, an suíomh a úsáid mura n-aontaíonn sé le téarmaí an chomhaontaithe seo, nó mura bhfuil an aois dhlíthiúil sroichte aige nuair a bhíonn sé de cheart aige comhaontuithe a dhéanamh nó mura duine údaraithe de chuid na cuideachta a gcuirtear an fhaisnéis sa phost thar a cheann, fógra.
  • Trí fhaisnéis a phostáil ar shuíomhanna a úsáideann an láithreán, iontrálann an Úsáideoir sonraí pearsanta nó, trí na sonraí seo a sholáthar ar bhealach eile, agus / nó trí aon ghníomhartha a dhéanamh laistigh den láithreán, agus / nó aon chuid den Suíomh a úsáid, tugann an Úsáideoir a thoiliú gan athbhrí le téarmaí an Chomhaontaithe seo agus tugann sé an ceart do AvtoTachki.com sonraí pearsanta an úsáideora a fháil, a stóráil, a phróiseáil, a úsáid agus a nochtadh faoi théarmaí an Chomhaontaithe seo.
  • Ní rialaíonn an Comhaontú seo agus níl AvtoTachki.com freagrach as sonraí pearsanta an úsáideora agus aon fhaisnéis eile a fháil, a stóráil, a phróiseáil, a úsáid agus a nochtadh do thríú páirtithe nach bhfuil faoi úinéireacht nó á n-oibriú ag AvtoTachki.com, agus ag daoine aonair nach bhfuil fostaithe ag AvtoTachki .com, fiú má tá rochtain ag an Úsáideoir ar shuíomhanna, earraí nó seirbhísí na ndaoine seo trí AvtoTachki.com nó an nuachtlitir a úsáid. Faoi rún i dtuiscint an Chomhaontaithe seo níl ann ach faisnéis a stóráiltear i mbunachar sonraí an láithreáin i stát criptithe agus nach bhfuil ar fáil ach do AvtoTachki.com.
  • Admhaíonn an t-úsáideoir, i gcás a dhearcadh faillíoch i leith sábháilteachta agus cosanta a chuid sonraí pearsanta agus sonraí údaraithe, go bhféadfadh tríú páirtithe rochtain neamhúdaraithe a fháil ar an gcuntas agus ar shonraí pearsanta agus sonraí eile an úsáideora. Níl AvtoTachki.com freagrach as damáistí a dhéanann rochtain den sórt sin.
 2. An nós imeachta chun sonraí pearsanta a fháil.
 1. Féadfaidh AvtoTachki.com faisnéis phearsanta a bhailiú, eadhon: ainm, sloinne, dáta breithe, uimhreacha teagmhála, seoladh ríomhphoist, réigiún agus baile cónaithe an Úsáideora, pasfhocal le haghaidh aitheantais. Freisin féadfaidh AvtoTachki.com faisnéis eile a bhailiú:
  • Fianáin d’fhonn seirbhísí cleithiúnacha a sholáthar, mar shampla, sonraí a stóráil sa chairt siopadóireachta idir chuairteanna;
  • Seoladh IP an úsáideora.
 2. Bailíonn muid an fhaisnéis uile mar atá agus ní athraíonn sé le linn an phróisis bailithe sonraí. Tá an t-úsáideoir freagrach as faisnéis chruinn a sholáthar, lena n-áirítear faisnéis faoi shonraí pearsanta. Tá sé de cheart ag AvtoTachki.com, más gá, cruinneas na faisnéise a chuirtear ar fáil a sheiceáil, chomh maith le deimhniú ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil a iarraidh, más gá chun seirbhísí a sholáthar don Úsáideoir.
 3. An nós imeachta chun faisnéis faoin úsáideoir a úsáid.
 4. Féadfaidh AvtoTachki.com d’ainm, do réigiún agus do bhaile ina gcónaíonn tú, seoladh ríomhphoist, uimhir fóin, pasfhocal a úsáid chun tú a aithint mar úsáideoir AvtoTachki.com. Féadfaidh AvtoTachki.com do chuid faisnéise teagmhála a úsáid chun ár nuachtlitir a phróiseáil, eadhon fógra a thabhairt duit faoi dheiseanna nua, arduithe céime agus nuacht eile ó AvtoTachki.com. Is féidir leis an úsáideoir diúltú i gcónaí an postáil a dhéanamh trína chuid faisnéise teagmhála. Féadfar sonraí pearsanta a phróiseáil d’fhonn caidreamh dlí sibhialta, caidreamh cánach agus cuntasaíochta a chur i bhfeidhm, oibleagáidí conarthacha a chomhlíonadh maidir le seirbhísí a sholáthar, rochtain a sholáthar ar an tseirbhís láithreáin, an cliant a aithint mar úsáideoir láithreáin, d’fhonn seirbhísí a sholáthar, a thairiscint, a phróiseáil. íocaíochtaí, seoltaí seoltaí, cláir bhónais a chruthú agus a chur i bhfeidhm, tairiscintí tráchtála agus faisnéis a sheoladh tríd an bpost, r-phost, seirbhísí nua a thairiscint, aon fhaisnéis seachas ábhar an chonartha a aistriú, idirbhearta socraíochta a dhéanamh, tuairisciú, cuntasaíocht chuntasaíochta agus bainistíochta a chothabháil, cáilíocht a fheabhsú seirbhísí a sholáthar, seirbhísí láithreáin a sholáthar, faisnéis a phostáil, fógraí cliant ar shuíomh úinéir an bhunachar sonraí pearsanta, obair leis an láithreán a shimpliú agus a ábhair a fheabhsú.
 5. Téarmaí rochtana ar an mbunachar sonraí a sholáthar.
 6. Ní aistríonn AvtoTachki.com sonraí pearsanta agus faisnéis eile chuig tríú páirtithe, ach amháin mar a fhoráiltear thíos. Thug úsáideoirí, de réir an Chomhaontaithe seo, an ceart do “AvtoTachki.com” sonraí pearsanta, chomh maith le faisnéis úsáideora eile a nochtadh do thríú páirtithe a sholáthraíonn seirbhísí do “AvtoTachki.com”, go háirithe, ach ní go heisiach, a phróiseáil, gan teorainn a chur le tréimhse na bailíochta agus na críche. orduithe, íocaíochtaí, dáileachtaí a sheachadadh. Ní féidir le tríú páirtithe faisnéis úsáideora a úsáid ach amháin má sholáthraíonn siad seirbhísí do AvtoTachki.com agus gan ach an fhaisnéis atá riachtanach chun an tseirbhís a sholáthar. Freisin, ceadaítear sonraí pearsanta a nochtadh gan toiliú an Úsáideora nó a dhuine údaraithe i gcásanna a chinntear le dlí, agus ar mhaithe le slándáil náisiúnta, leas eacnamaíoch agus cearta an duine amháin, go háirithe, ach ní go heisiach:
  • ar iarratais réasúnacha ó chomhlachtaí stáit atá i dteideal na sonraí agus an fhaisnéis sin a éileamh agus a fháil;
  • sa chás go sáraíonn an Úsáideoir, dar le AvtoTachki.com, téarmaí an Chomhaontaithe seo agus / nó conarthaí agus comhaontuithe eile idir AvtoTachki.com agus an Úsáideoir.
 7. Conas an fhaisnéis seo a athrú / scriosadh nó díliostáil.
 1. Is féidir le húsáideoirí ag am ar bith athraigh / scriosadh Eolas pearsanta (fón) nó díliostáil. Féadfar obair roinnt gnéithe de AvtoTachki.com, a bhfuil faisnéis faoin Úsáideoir ag teastáil ina leith, a chur ar fionraí ón nóiméad a athraítear / a scriostar an fhaisnéis.
 2. Stóráiltear sonraí pearsanta an Úsáideora go dtí go scriosann an Úsáideoir iad. Beidh litir (faisnéis) a chuirfear chuig an ríomhphost a shonróidh an Úsáideoir le fógra leordhóthanach a thabhairt don Úsáideoir faoi scriosadh nó próiseáil eile sonraí pearsanta.
 3. Faisnéis a chosaint.
 1. Glacann AvtoTachki.com gach beart is gá chun sonraí a chosaint ar rochtain, athrú, nochtadh nó scriosadh neamhúdaraithe. Áirítear leis na bearta seo, go háirithe, athbhreithniú inmheánach ar bhailiú, stóráil agus phróiseáil sonraí agus bearta slándála, stóráiltear na sonraí go léir a bhailíonn AvtoTachki.com ar fhreastalaí bunachar sonraí slán amháin nó níos mó agus ní féidir teacht orthu ón taobh amuigh dár gcorparáideach. líonraí.
 2. Ní sholáthraíonn AvtoTachki.com rochtain ar shonraí pearsanta agus ar fhaisnéis ach do na fostaithe, na conraitheoirí agus na gníomhairí sin de chuid AvtoTachki.com a dteastaíonn an fhaisnéis seo uathu chun oibríochtaí a dhéanamh ar ár son. Síníodh comhaontuithe leis na daoine aonair seo ina ndéanann siad rúndacht agus d’fhéadfadh siad a bheith faoi réir pionóis, lena n-áirítear deireadh a chur le fostaíocht agus ionchúiseamh coiriúil, má sháraíonn siad na hoibleagáidí seo. Tá na cearta ag an úsáideoir dá bhforáiltear le Dlí na hÚcráine "Ar Chosaint Sonraí Pearsanta" dar dáta 1 Meitheamh, 2010 N 2297-VI.
 3. Seoladh teagmhála i gcás ceisteanna.
 4. Má tá aon cheist, mian, gearán agat maidir leis an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú, déan teagmháil linn trí r-phost: tacaíocht@www.avtotachki.com... Féadfar faisnéis a sholáthar don úsáideoir, arna iarraidh sin i scríbhinn agus ar chur i láthair doiciméad a bhunaíonn a chéannacht agus a údarás, faoin nós imeachta chun faisnéis a fháil faoi shuíomh an bhunachar sonraí.
 5. Athruithe ar an mbeartas príobháideachta seo.
 6. Féadfaimid téarmaí an bheartais phríobháideachta seo a athrú. Sa chás seo, cuirfimid an leagan ar an leathanach téarmaí in áit, mar sin déan an leathanach a sheiceáil go tréimhsiúil. https://avtotachki.com/privacy-agreement Tiocfaidh gach athrú ar an gComhaontú i bhfeidhm ón nóiméad a fhoilseofar iad. Trí úsáid a bhaint as an Suíomh, dearbhaíonn an tÚsáideoir gur ghlac sé le téarmaí nua an Pholasaí Príobháideachta sa leagan a bhí i bhfeidhm an tráth a úsáideann an Úsáideoir an Suíomh.
 7. Téarmaí breise.
 1. Níl AvtoTachki.com faoi dhliteanas as damáiste nó caillteanas a thabhaíonn an Úsáideoir nó tríú páirtithe mar thoradh ar mhíthuiscint nó míthuiscint ar théarmaí an Chomhaontaithe seo, treoracha maidir le conas an Suíomh a úsáid, maidir leis an nós imeachta chun sonraí agus saincheisteanna teicniúla eile a phostáil.
 2. Sa chás go bhfaightear go bhfuil aon fhoráil den Bheartas Príobháideachta, lena n-áirítear aon togra, clásal nó cuid de, contrártha leis an dlí, nó neamhbhailí, ní dhéanfaidh sé seo difear don chuid eile de na forálacha nach dtagann salach ar an dlí, fanfaidh siad i bhfeidhm agus i bhfeidhm go hiomlán, agus aon cheann meastar go ndéantar foráil neamhbhailí, nó foráil nach féidir a chur chun feidhme gan a thuilleadh gníomhaíochta ag na Páirtithe, a leasú, a cheartú a mhéid is gá chun a bhailíocht agus a fhéidearthacht a chur chun feidhme a chinntiú.
 3. Baineann an comhaontú seo leis an Úsáideoir ón nóiméad a úsáideann sé an suíomh, lena n-áirítear fógra a chur, agus tá sé bailí fad a stórálann an láithreán aon fhaisnéis faoin úsáideoir, lena n-áirítear sonraí pearsanta.
 4. Trí ghlacadh leis an bpolasaí príobháideachais seo, aontaíonn tú leis freisin Beartas Príobháideachta agus Téarmaí Úsáide Google.
×